GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Dokumenty

Pozvánka do výuky
Vstup do výuky 4letý
Vstup do výuky 8letý
Příjímací řízení
Informace pro osmileté
Informace pro čtyřleté
Kritéria pro čtyřleté
Kritéria pro osmileté
Školská rada
Zápis ze zasedání školské rady 12.10.2021
Zápis ze zasedání školské rady 10.10.2022
Zasedání školské rady 2023
Prezenční listina 2023
SRPG
Stanovy SRPG
Zápis členské schůze říjen 2021
Rozpočet SRPG
Zápis z rady SRPG únor 2022
Zápis z rady SRPG říjen 2022
Příspěvky 2022/2023
Zápis členské schůze 2022
Rozpočet SRPG 2023-24
Nadační fond Heřmana Astera
Dodatek č. 2
Dodatek č. 1
Udělená stipendia
Stipendijní řád
Žádosti
Žádost o ZTV
Omluvenka
Žádost o změnu volitelného předmětu
Žádost o přestup na GRK
Dokumenty školy
Turistická vizitka
Zařazení studentů do ZTV
Školská rada
Školní řád
Klasifikační řád
SVP_NG_v.7.2
SVP_VG_v.7.2
Žádost o nové rozhodnutí
Volební řád školská rada
SVP_NG_v.7.0
Výroční zpráva 2020-2021
Rozpočtový výhled 2022-2023
rozpočet 2021
Mzdová účetní
Rozpočtový výhled 2023-2024
Rozpočtový výhled příspěvkových organizací R0606
Výroční zpráva 2022
Seznam učebnic 2023-2024
Volitelné předměty ŠVP_v_7.2
Výroční zpráva školy 2022/2023
Maturita
Seznam četby
Maturitní četba - seznam - vzor
Maturitní témata 2023/24
Příkaz ředitelky - profilová část MZK
Semináře
Volitelné předměty
Výběr volitelné předměty
Volitelné předměty a semináře 2022
Ostatní
Jircikova_8A8
Online výuka
Pravidla pro psaní seminárních prací
Nová učebnice Fyziky - titulní strana
Nová učebnice Fyziky - ukázka
Obhajoba sem. práce IVT