GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro uchazeče o studium

Příjímací řízení 2024/25

INFORMACE PRO OSMILETÉ

KRITÉRIA PRO OSMILETÉ

INFORMACE PRO ČTYŘLETÉ

KRITÉRIA PRO ČTYŘLETÉ

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

na tomto místě najdete odpovědi na nejčastější otázky, které řešíte v souvislosti s přijímacím řízením. Pokud byste přesto potřebovali s něčím poradit, obraťte se na nás buď telefonicky, nebo e-mailem (733 124 931, gymrk@grk.cz).

 

BUDE GYMNÁZIUM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POŘÁDAT?

Ano, každý rok evidujeme vyšší počet přihlášek ke vzdělávání, než je počet volných míst. Přijímací zkoušky se budou konat na oba obory (čtyřletý a osmiletý).

 

KDY SE JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KONAJÍ A JAKÉ TESTY ŠKOLA POUŽIJE?

Pro čtyřletý obor: 1. termín 12. 4. 2024, 2. termín 15. 4. 2024

Pro osmiletý obor: 1. termín 16. 4. 2024, 2. termín 17. 4. 2024

Náhradní termíny pro oba obory 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024

Škola použije testy vytvořené Cermatem. Doporučujeme si projít testy z minulých let – www.cermat.cz.

 

DOKDY JE TŘEBA PODAT PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ?

Přihlášku je možné podat do 20. 2. 2024 jedním ze tří způsobů:

  1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentuBankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA).

Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz

  1. Podáním výpisu vytištěného z online systému (tzv. výpis)
  2. Podáním vyplněného listinného tiskopisu s přílohami (tzv. tiskopis)

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první (proces administrace pro Vás bude od podání přihlášky až po rozhodnutí o přijetí nejpohodlnější).

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz.

 Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024.

Podrobnější informace o způsobu přihlašování zjistí zákonný zástupce u výchovného poradce na ZŠ, popřípadě na odkaze: https://www.prihlaskynastredni.cz.

 

KOLIK PŘIHLÁŠEK SE PODÁVÁ?

Uchazeč o studium může letos podat přihlášku na tři různé střední školy.

 

JAK NA PŘIHLÁŠCE VYPLNIT PROSPĚCH? KTERÁ HODNOCENÍ BUDOU POUŽITA?

Průměr prospěchu ze ZŠ se vyhodnocuje podle údajů na přihlášce ke studiu za poslední dva roky na základní škole (za 2. pololetí 8. (4.) ročníku a za 1. pololetí 9. (5.) ročníku.

 

BUDE UCHAZEČ KONAT JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU DVAKRÁT? 

Uchazeč, který podává přihlášku na školu, kde se koná JPZ, vykoná tuto zkoušku dvakrát, přičemž pro hodnocení JPZ se mu započte lepší výsledek. Pokud se hlásí na tři různé školy nebo obory, kde se koná JPZ, vykoná tuto zkoušku v 1. termínu a v 2. termínu na škole, kterou mu určí systém, je možné, že bude konat zkoušku dvakrát na stejné škole.

 

JAK SE DOZVÍME, KDY A KAM SE MÁME DOSTAVIT NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU? 

Škola má povinnost s uchazeči komunikovat, a tak vám všechny podstatné informace doručíme. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude doručena v předepsané lhůtě ředitelem školy.

 

MŮŽU ZE ZDRAVOTNÍCH NEBO JINÝCH DŮVODŮ POŽÁDAT O UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

Samozřejmě můžete, společně s přihláškou musíte do 20. 2. 2024 dodat doručení školského poradenského zařízení.

 

JAK TO BUDE S PŘIJÍMÁNÍM CIZINCŮ? MUSÍ CIZINEC KONAT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA?

 

Cizinci (osoby, které nejsou občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole)

Uchazeči se statutem cizince podle §20 odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1, nebudou konat zkoušku z českého jazyka na základě vlastní žádosti. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem, který není bodově hodnocen.

Podle opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 má cizinec na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

U uchazečů cizinců použije škola tzv. redukované pořadí. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku přijímacího řízení bez bodů z českého jazyka. Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá pořadovému číslu jeho umístění v redukovaném pořadí. Tzn. cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky v součtu s body za průměr prospěchu ze základní školy

„Uchazeč, který nekoná zkoušku podle odstavce 1, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.“ (Vyhláška 353)