GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro naše studenty

Volitelné předměty

 • v průběhu 2. ročníku si studenti volí 2 volitelné předměty
 • výběr volitelných předmětů je závazný, přestup je možný pouze v pololetí a povoluje ho zástupce ředitele školy na základě písemné žádosti

 

 • kritéria při výběru volitelných předmětů:
  • předměty, které budu z hlediska odbornosti na VŠ potřebovat
  • předměty, ze kterých budu dělat přijímací zkoušky na VŠ
  • předměty, ze kterých budu maturovat
  • předměty, které jsem schopen studovat a nemám z nich hodnocení dostatečně či nedostatečně, neboť volitelné předměty nejsou doučování

 

 • informace o náplni jednotlivých volitelných předmětů je možno získat:
  • u vedoucích předmětových komisí
  • u vyučujících příslušných předmětů
  • na internetových stránkách školy – viz odkazy níže