GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro uchazeče o studium

Školní a mimoškolní aktivity

 • volnočasové aktivity – sport, kroužky dle aktuální nabídky
 • odborné exkurze
 • poznávací zahraniční exkurze
 • výměnné programy se zahraničními školami
 • čtení seniorům v Domě s pečovatelskou službou
 • zpívání ve Stacionáři sv. Františka
 • pomoc při organizaci charitativních sbírek
 • divadelní představení (Klicperovo divadlo v Hradci Králové)
 • netradiční koncerty v Rudolfinu (Česká studentská filharmonie Praha)
 • tradiční Schützův pohár v basketbalu
 • mikulášská nadílka
 • společný vánoční program
 • studentské maturitní plesy