GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro uchazeče o studium

Adaptační kurzy

Pro nově nastupující studenty čtyřletého a osmiletého studia organizujeme adaptační kurzy. Studenti tak mají možnost se navzájem seznámit, blíže poznat a poznat také svého nového třídního učitele. Cílem je stmelení nového kolektivu a vybudování vzájemného respektu mezi sebou.


Adaptační kurz pro studenty 1. ročníků:

  • koná se v prvním týdnu nového školního roku,
  • jedná se o třídenní pobyt v Deštném v Orlických horách,
  • náplní jsou seznamovací, vědomostní či týmové hry založené na spolupráci.

Adapťáček pro studenty primy:

  • koná se ve druhém týdnu nového školního roku,
  • jedná se o dvoudenní pobyt s nocí přímo ve škole,
  • je zaměřen na vzájemné poznávání, spolupráci a poznávání prostředí školy.