GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

O škole

Zahraniční kontakty

Německo

Již od roku 1980 udržuje škola úzké kontakty s Gymnáziem Alberta Einsteina v Magdeburku (dříve Humboldt-Gymnáziem). Pravidelně se uskutečňuje výměna skupiny českých a německých studentů, kteří tráví týden v hostitelské rodině. Naši studenti tak mají možnost prohloubit si své znalosti němčiny, současně poznají odlišnou mentalitu i zvyky v Německu, navštíví významná německá města s bohatou historií a zajímavá místa v jejich okolí. Tento program probíhá jednou za 2 roky.

Holandsko

Tradiční výměny jsou realizovány i s nizozemskou střední školou z města Gouda. Studenti také žijí týden v "nové" rodině. Tyto výměny se uskutečňují každé dva roky (střídání s Německem). Vedle náplně komunikační a projektové je součástí realizace i snaha o co nejlepší poznání hostitelské země. Hlavním jazykem při těchto výměnách je angličtina.

Francie

Studenti francouzského jazyka mají možnost absolvovat poznávací zájezd do Francie. Při týdenním pobytu v některé zajímavé oblasti této země poznávají prakticky to, co probírali v hodinách francouzštiny a pochopitelně si ověřují vlastní úroveň jazyka. Cíle se pravidelně mění od Paříže, přes francouzské středohoří až do Provance.

Anglie

Také Anglie je cílem návštěv našich studentů. Vzhledem k důležitosti tohoto jazyka se škola snaží dát studentům možnost kontaktu s rodilými Angličany, aby si tak zdokonalili svou výslovnost a rozšířili slovní zásobu. Je to i příležitost lépe poznat historii Anglie.

Alpy

Každý školní rok nabízíme studentům vyššího gymnázia lyžařský zájezd do Alp, kde se mohou zdokonalit pod vedením našich instruktorů v lyžování či snowboardingu. Existence tohoto zahraničního kurzu není na úkor základního lyžařského kurzu v sekundě. Do Rakouska vyrážejí studenti vyššího gymnázia.

Itálie

Předmětová komise dějepisu pořádá odborné exkurze do Itálie. Cílem je poznání tamních historychých památek a získávání poznatků v oblasti dějin úmění.

Španělsko

V loňském roce se poprvé uskutečnila vzájemná výměna se španělskou školou v Barceloně. Tématem projektu byla komunikace, konkrétně řeč těla a gesta. Této výměny se účastnili žáci nižšího gymnázia. Těšíme se na další setkání.

Gruzie

V loňském a letošním roce probíhá vzájemná výměna s gruzínskou školou Georgian School v Tbilisi. Tato výměna vznikla ze spolupráce na časopisu, který obě školy vzájemně propojuje.

Belgie

V tomto školním roce se poprvé uskuteční výměnný program se střední školou Guldensporencollege v Belgii. Jedná se o partnerskou školu, se kterou současně spolupracujeme na evropském projektu Erasmus+.

Slovensko

Od roku 2015 je také realizována výměna se Základní školou v Oravské Polhoře. Této výměny se účastní žáci nižšího gymnázia a probíhá každoročně.

Evropa

Naši studenti se mohou účastnit nejrůznějších poznávacích exkurzí i do dalších států Evropy, např. do Francie, Anglie, Itálie, Polska nebo Rakouska.

Evropský projekt ERASMUS KA2+

Naše škola se účastní tříletého evropského projektu Erasmus KA2+ pod hlavičkou Motivation2 + Talent = Success (motivace2 + talent = úspěch). Školy zapojené do projektu zkoumají, jak zvýšit motivaci studentů, a tím ovlivnit i jejich pozdější kvalitní zapojení do pracovního procesu. Na projektu se kromě naší školy podílejí ještě další tři evropské školy – z Belgie, Kypru a Polska.