GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

O škole

Historie školy v kostce

 HISTORIE V KOSTCE

 • Rychnov nad Kněžnou byl prvním místem při severovýchodní hranici království českého, které mělo střední školu.
 • Myšlenku realizoval majitel rychnovského panství hrabě Norbert Leopold Kolovrat Liebštejnský.
  Zakládací listina byla podepsána 29. března 1714.
 • Vyučovalo se náboženství, čtení, psaní, počty, latina, ale také čeština a němčina.
 • Nejdříve se vyučovalo v náhradních prostorách, protože stavba koleje pokračovala pomalu a byla dobudována až v roce 1724.
 • V letech 1745 - 1750 zde studoval první profesor češtiny na pražské univerzitě František Martin Pelcl. Jméno tohoto slavného rychnovského rodáka nyní nese naše gymnázium.
  Škola (původně latinská) prošla různými reformami a v roce 1801 se stává gymnáziem. Vývoj gymnázia je opět velmi různorodý, závislý na historických událostech. Počet studentů však stále vzrůstá a v roce 1879 jich má škola již 414 (pro zajímavost - počty studentů ve třídách dosahovaly maxima až 88).
 • První maturity se konaly v roce 1872 a bylo přihlášeno 30 studentů. Psaly se písemné zkoušky z českého jazyka, latiny a matematiky. Ústní zkoušky se konaly ve všech předmětech včetně náboženství, kromě přírodopisu a tzv. filosofické propedeutiky.
 • V roce 1918 budova starého piaristického gymnázia vyhořela. Nová budova byla otevřena roku 1924,tedy přesně 200 let po otevření původní piaristické koleje. Škola s mění na Pelclovo československé státní reálné gymnázium.
 • V době 2. světové války, od roku 1943, bylo gymnázium zabráno Němci a stal se z něho vychovávací ústav pro budoucí německé vojáky.
 • Po 2. světové válce dochází k reorganizaci školství a roku 1954 se z gymnázia stává jedenáctiletá škola.
 • V roce 1982 byla k historické budově přistavěna nová část s posluchárnou a laboratoří pro výuku biologie, učebnou administrativy a dalšími dvěma učebnami.
 • Po dokončení přístavby bylo zcela zrekonstruováno školní hřiště. Byly zde postaveny tři antukové kurty, na nichž se provozují různé míčové hry jako fotbal, volejbal a basketbal.
 • V 1. poschodí budovy byla v roce 1988 odhalena pamětní deska známému absolventu školy Jiřímu Šlitrovi, jehož charakteristická buřinka se o dva roky později stala součástí loga školy.
 • V září 1989 získává škola název Gymnázium Františka Martina Pelcla.
 • O deset let později v roce 1992 vzniká i posilovna. Slouží k zlepšování kondice nejen studentům při tělesné výchově, ale i dalším zájemcům z řad učitelů nebo občanů města.
 • Je zprovozněn školní bufet. Škola se tak začíná starat nejen o stravu pro mozky, ale též pro žaludky svých studentů.
 • K dalšímu rozšíření budovy školy dochází v roce 1996, kdy se přistavuje sportovní hala a pět dalších učeben.
 • Stavební úpravy proběhly v letech 1999 až 2002. Škola dostala novou barvu omítky, byla vyměněna většina oken, bylo zrekonstruováno vytápění s regulací, zmodernizováno bylo i sociální zařízení a budova se stala bezbariérovou.
 • 2011 Zateplení budovy přístavby (včetně výměny oken) a střechy Sportovní haly Romana Šebrleho. Studenti konečně chodí na nová a krásná sociální zařízení v přístavbě.
 • 2012 Sportovní Hala R. Š.  má rekonstruovanou střechu a také palubovku.
   

HISTORIE V DATECH

 • 1714 - Norbert Libsteinský založil piaristické gymnázium.
 • 1848 - Český jazyk se stává povinným vyučovacím předmětem.
 • 1869 - Zřízeno vyšší osmitřídní gymnázium s maturitou.
 • 1872 - První maturity na úplném gymnáziu.
 • 1918 - Vyhořela budova piaristického gymnázia.
 • 1922 - Rychnovské gymnázium přeměněno na reálné gymnázium. Zahájena výstavba nového gymnázia.
 • 1924 - Otevření nové budovy gymnázia v Rychnově nadKněžnou
 • 1930 - Na gymnáziu studuje 180 studentů, z toho 60 dívek.
 • 1934 - Na místě piaristického gymnázia a koleje zřízen park a postaven památník.
 • 1943 - Zatčeni a později ve vězeních a koncentračních táborech umučeni profesoři gymnázia dr. Josef Dvořák, František Jelínek, František Bezděk a Josef Schütz.
 • 1954 - Gymnázium přejmenováno na jedenáctiletou střední školu.
 • 1961 - Další změna názvu. Tentokrát na střední všeobecně vzdělávací školu.
 • 1972 - Proběhly oslavy stého výročí prvních maturit.
 • 1975 - Začátek družebních vztahů se školou v Magdeburgu.
 • 1982 - K historické budově přistavěna nová část s posluchárnou a laboratoří pro výuku biologie, učebnou administrativy a dalšími dvěma učebnami.
 • 1988 - Odhalena pamětní deska J. Šlitrovi.
 • 1997 - Přistavuje se hala a pět dalších učeben.
 • 1999-2002 - Škola dostala nový kabát, bylo zrekonstruováno vytápění s regulací, zmodernizováno bylo i sociální zařízení a budova se stala bezbariérovou.
 • V listopadu 2004 byla v rámci dne otevřených dveří za přítomnosti Romana Šebrleho a představitelů kraje a města slavnostně pojmenovaná sportovní hala na Sportovní halu Romana Šebrleho.