Kritéria hodnocení PZK

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení
pro školní rok 2017/18
1. kolo

Čtyřletý i osmiletý studijní obor:

Povinné součásti přijímacího řízení jsou:

  • průměrný prospěch ze ZŠ
  • jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

 

Průměr prospěchu ze ZŠ se vyhodnocuje podle údajů na přihlášce ke studiu za poslední dva roky na základní škole (z 2. pol.  předposledního roku a 1. pol. posledního roku - z jejichž průměru se určují body do závěrečného pořadí).
U osmiletého studia se do průměru nezahrnují známky z tělesné, hudební, výtvarné a pracovní výchovy.

Z celkového výsledku povinných součástí příjímacího řízení činí průměr ze ZŠ 20 %, jednotný test z ČjL 40 %, jednotný test z M 40 %. Žák s průměrným prospěchem nad 2,0 pro osmiletý studijní obor a s průměrným prospěchem nad 2,5 pro čtyřletý studijní obor nesplní kritéria přijímacího řízení a nemůže být ke vzdělávání přijat.

Vzorec pro výpočet celkového skóre k určení výsledného pořadí:

(% průměru ze ZŠ * 20) + (% ČjL* 40) + (% M * 40)

Poznámky:

prům. ZŠ

průměr 1,00 = 100%,  průměr nejhůře požadovaný = 0%

ČjL

dosažená úspěšnost v testu v %

M

dosažená úspěšnost v testu v %

Úspěšní účastníci individuálních znalostních okresních a krajských soutěží, vyhlašovaných MŠMT mohou získat body navíc podle následujících pravidel:

  • Okresní soutěže: za 1. místo 100 bodů, za 2. místo 70 bodů, za 3. místo 50 bodů
  • Krajské soutěže: za jakékoli umístění na 1. - 5. místě 100 bodů

Tyto dodatečné body se přičítají k celkovému skóre za výsledky přijímacích testů a prospěch.

 

Dokladem o umístění v soutěži je originál diplomu, nebo výsledková listina potvrzená organizátorem soutěže.

Uznávají se pouze doklady s rokem vydání 2015 nebo později.

(diplomy budou po ověření pracovníky školy vráceny uchazeči)

 

Doplňková kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

(Pro případ rovnosti celkového skóre ve výsledném pořadí)

a)   Dosažené body z matematiky u přijímací zkoušky. Při jejich rovnosti b)

b)   Dosažené body z českého jazyka  u přijímací zkoušky. Při jejich rovnosti c)

c)   Průměr z profilových předmětů Čj, Aj, M ze ZŠ.

d)   Průměr z ostatních výukových předmětů.

Rychlý kontakt+420 733 124 931
+420 733 124 932
gymrk@grk.cz kde nás najdete
Gymnázium F.M. Pelcla
Hrdinů odboje 36
516 01 Rychnov nad Kněžnou
F.M. Pelcl

Copyright © Gymnázium F.M. Pelcla | Mapa stránek | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti internetové studio, e-shopy, webové prezentace