Informace o maturitní zkoušce

Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROKSPOLEČNÁ ČÁSTPROFILOVÁ ČÁST
2017 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2 povinné zkoušky
max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk (anglický, německý, ruský, francouzský, španělský)
matematika nebo matematika+
max. 2 nepovinné zkoušky

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2016/2017.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

 

POZOR!

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu jako povinnou.

 

Maturitní kalendář bude vydán Cermatem.

 


 

Maturitní zkouška 2017 - jarní termín

OBECNÉ INFORMACE

Přihlášky je třeba podat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2016.

 

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017 na tyto dny: 11. dubna 2017 (písemná práce z českého jazyka a literatury) a na pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017.

 

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

Ředitel gymnázia stanovil obsah profilové části ve svém příkazu: Profilová část MZK pro školní rok 2016/17.

Maturitní témata jednotlivých předmětů.

Seznam nabízené četby pro maturitní zkoušku z českého jazyka.


Další informace lze získat na stránkách pro novou maturitu:www.novamaturita.cz

Rychlý kontakt+420 733 124 931
+420 733 124 932
gymrk@grk.cz kde nás najdete
Gymnázium F.M. Pelcla
Hrdinů odboje 36
516 01 Rychnov nad Kněžnou
F.M. Pelcl

Copyright © Gymnázium F.M. Pelcla | Mapa stránek | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti internetové studio, e-shopy, webové prezentace